Groeperingen


Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt, herken je veel verschillende groepen. Deze groepen kun jij persoonlijk invullen in de categorieën: daders, omstanders en slachtoffers. Hieronder worden deze groepen kort besproken:

 

De Joden

De Tweede Wereldoorlog staat vooral bekent om de genocide van de Joodse bevolking. Hitler wilde de wereld 'jodenvrij' hebben.

De Roma en Sinti

Naast de vele Joden die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog, zijn er ook veel Roma en Sinti's vermoord. Hitler wilde ook deze groep niet langer in de samenleving hebben.

De homoseksuelen

Naast de vele Joden die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog, zijn er ook veel homoseksuelen vermoord. Hitler wilde ook deze groep niet langer in de samenleving hebben.

De gehandicapten

Naast de vele Joden die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog, zijn er ook veel verstandelijk én lichamelijk gehandicapten vermoord. Hitler wilde ook deze groep niet langer in de samenleving hebben.

Het verzet

Het verzet in de Tweede Wereldoorlog in Nederland was verzet tegen de Duitse bezetter.

In Nederland ontstaan verschillende geheime groepen en organisaties die zich bezig houden met het verzet. Hiervoor zijn verschillende redenen. De een doet het uit liefde voor het land en de koningin (Koning Wilhelmina) terwijl de ander het doet omdat hij een communist is. De een wilt avontuur en de ander doet het uit wraak. Er zijn verschillende strijders, jong en oud, man of vrouw.

De nazi's

Nazi's waren aanhangers van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), die onder leiding stond van Adolf Hitler. De nazi's regeerden nazi-Duitsland van 1933 tot 1945. Ze waren onder andere verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Martin Bormann, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Wilhelm Keitel, Hermann Göring en Hitler dus zijn voorbeelden van bekende nazi's. Door de nazi's zijn ongeveer 6 miljoen joden vermoord.

De NSB

De Nationaal-Socialistische Beweging - afgekort NSB - was vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog een politieke partij in Nederland.

De NSB werd in 1931 opgericht door Anton Mussert in Utrecht, en speelde in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen er grote werkloosheid heerste, in op de ontevredenheid onder de Nederlandse bevolking. De bestaande regering deed nauwelijks iets om de toestand te veranderen (de sociale uitkering bedroeg 1 gulden per dag) en de NSB beloofde betere tijden. In Duitsland had een dergelijke partij, de NSDAP van Adolf Hitler al veel succes. Maar in Nederland werd het nooit wat met de NSB; de partij behaalde slechts 4 zetels in het toen 100 zetels tellende parlement.

Toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen werden wel veel mensen gauw lid van de NSB. Die dachten er hun voordeel mee te kunnen doen. Maar ze kwamen, toen de Duitsers de oorlog begonnen te verliezen, bedrogen uit. NSB'ers werden na de oorlog overal nagewezen en kwamen nergens meer "aan de bak". Was je lid van de NSB geweest, dan was je "fout" (zo heette dat). Had je daarentegen in de oorlog in het verzet gezeten, dan was je "goed". Na de oorlog bleken trouwens opvallend veel mensen in het verzet te hebben gezeten.

In 1944 werd de NSB door de in 1940 naar Londen uitgeweken Nederlandse regering tot een verboden organisatie verklaard. De kopstukken van de NSB werden na de oorlog ter dood veroordeeld of kregen gevangenisstraf. Anton Mussert kreeg de doodstraf.

De communisten

Communisme is een politieke en economische leer die privé-eigendom en een op winst gebaseerde economie wil vervangen door gemeenschappelijk eigendom. Er zijn verschillende vormen van communisme, bijvoorbeeld het anarcho-communisme en het christelijk communisme. De marxistische varianten zijn de bekendste vormen. In de Tweede Wereldoorlog zijn er veel communisten vermoord door de Nazi's. Ze vonden dat dit een slechte politieke stroming was en dat ook zij zorgde voor slechtheid in de wereld.

De gevangenen

Er zijn veel verschillende soorten gevangenen in de Tweede Wereldoorlog. Het grootse deel staat hierboven al beschreven. Zij werden in de concentratiekampen gezet en hier werd hun 'straf' uitgezeten. Dit was natuurlijk niet altijd een straf. Mensen konden zo gevangenen worden als zij iets deden of waren wat de nazi's niet aanstond. 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb