Keuzes

In de Tweede Wereldoorlog waren er verschillende groepen op wereldniveau: de geallieerde, de as-mogendheden en de neutrale. Deze staan beschreven onder het kopje 'wereldverdeling'. Kleiner gezien waren er ook verschillende groepen die er 'gekozen' konden worden. De vraag is natuurlijk: konden zij wel kiezen?

De verschillende keuzes zijn onderverdeeld in: daders, omstanders en slachtoffers. Ieder had zo zijn beweegreden om een keuze te maken of niet.

“Daders, slachtoffers, omstanders. Elk perspectief zijn eigen oorlog?” Het is een open deur te beweren dat voor een dader een oorlog niet hetzelfde is als voor een slachtoffer.
En dat voor de omstanders, inclusief de verzetsmensen, het weer iets anders betekent. 

 

De verschillende perspectieven zijn onderverdeelt. Als laatste is daar een kopje 'groeperingen' aan toegevoegd. Hier staan kort de verschillende groeperingen van de Tweede Wereldoorlog uitgelegd. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb